041 643 860

REFERENCE

Poslovno industrijski objekti Kmetijski objekti (hlevi, strojne lope)
 • Pako d.o.o., Dobova
 • Spomo d.o.o., Split
 • VKS d.o.o., Šentjernej
 • Zrno d.o.o., Raka
 • Čevljarstvo Lopatec, Dobrava
 • Vino Brežice, Brežice
 • Mizarstvo Medved, Trebež
 • Hidex, d.o.o., Krško
 • S-Metal d.o.o., Šempeter
 • Termoglas d.o.o., Kozje
 • Resistec upr d.o.o. & co.k.d., Krško
 • Kovinoplastika Lozar, Črnomelj
 • Vulkanizerstvo Lašič
 • Rotometal d.o.o., Jarše
 • HPG d.o.o., Grosuplje
 • Botoprom d.o.o., Višnja gora
 • Lestetik d.o.o., Grosuplje
 • Kovit projekti d.o.o., Trbovlje
 • Ekten d.o.o., Krško
 • Mabat d.o.o., Kapele
 • Montažna gradnja Tadej Zimic s.p., Komenda
 • Klivent d.o.o., Komenda
 • Kamnoseštvo Paan d.o.o., Gabrovka
 • KT Tršinar Sandi s.p., Kostanjevica ob Krki
 • Lastinski Pak d.o.o., Veliki podlog
 • Kovinocrom d.o.o., Jesenice na dolenjskem
 • Starc-AM d.o.o., Kočevje
 • Kmetijska trgovina Cerjak, Bukovšek
 • Trontelj, Ivančna gorica
 • Goričar, Slivje
 • Curhalek, Mostec
 • Štern, Šenčur
 • Darsad d.o.o., Zgornja pohanca
 • Bartel, Mirna peč
 • Strle, Iška
 • Kolar, Madžarska
 • Kraljeva domačija, Borovnica
 • Kovačič(Trbanc), Roje
 • Bogovič, Veliki Kamen
 • Koren, Zbelovska gora
 • Molan, Arnovo selo
 • Žbogar, kanalski lom
 • Avtotransport Kovačič d.o.o., Trebnje
 • Hrovat, Cerklje na gorenjskem
 • Cviček Žaren d.o.o., Nemška vas
 • Cigale, Petkovec
 • Svetelj, Šenčur
 • Bečan, Seničica
 • Ušen, Šenpeter
 • Jerman, Gorenja vas
 • Kepic, Cerklje na gorenjskem
 • Klemen Jarc s.p., Voklo
 • Bartelj, Dol. Kamence
 • Ročnik, Zavodnje
 • Černogoj, Rogaška Slatina
 • Lenarčič, Bruna vas
 • Urbanč, Veliki kamen
 • Žmavc, Bojsno
 • Šuper Marko; Žalec
 • Stare, Hrastje
 • Krnc, Novo mesto
 • Koler, Benedikt
Gradbeništvo Jože Glogovič s.p.
Veliki Obrež 8a,
8257 Dobova
Sedež podjetja
T: 07 45 22 140
gradbenistvo.glogovic@siol.net
Betonarna
T: 07 45 221 45
betonarna.glogovic@siol.net
 
© 2015, gradbenistvo-glogovic.si | O piškotkih